Rovdjur i Sverige

Varg, björn, kungsörn och lodjur är några utav de rovdjur som finns i Sverige. I många år har dessa arter varit hotade och därför pågår olika projekt för att minska detta. Det är Naturvårdsverket som har som uppgift att skydda Sveriges biologiska mångfald och i många fall görs särskilda åtgärder för att minska hotet mot hotade arter.

Varg

Vargen tillhör hunddjuren och en varg kan väga upp till ungefär 50 kilo. Vargen lever i flock, med ungar och hela familjer. Deras föda består framför allt av klövdjur. En varg som lever i det vilda kan bli cirka åtta år, medan en varg som lever i fångenskap på exempelvis en djurpark har desto längre medellivslängd. Då kan vargen bli upp till 18 år gammal. Detta på grund av att vargen i det vilda utsätts för fler faror och olika sjukdomar som minimeras i fångenskap.

Björn

Björnar är det rovdjur som fascinerat människan allra mest. En björns föda varierar men består mestadels av vegetabilier så som gräs, örter och olika slags rötter. Bär är dock björnens absolut viktigaste födokälla och det är denna som resulterar i överskott som gör att björnarna klarar sig under vintern. Det är dock vanligt att björnar också kan attackera däggdjur! Björnar går som många vet i ide under vintern och vaknar sedan upp på våren.

Lodjur

Lodjuret tillhör kattdjuren, något som särskilt kännetecknar lodjur är främst tofsarna på öronen. Beroende på om det är en hona eller hane så varierar lodjurets vikt, men vanligtvis är vikten mellan 15–20 kilo. Lodjur lever inte i flock utan jagar på egen hand, för att jaga sina byten så använder lodjuret alla sinnen så som hörsel, syn och givetvis luktsinnet.