Vilda djur i Sverige

I Sverige har vi ett rikt djurliv. Många turister fascineras av vilka djur som finns här och då gäller det främst ren och älg. Därför är det viktigt att vi värnar om djuren som finns för att de inte ska bli utrotade eller på andra vis skadas. De djur som förknippas med Sverige är framför allt varg, lodjur, älg, räv och ren, men vi har förstås många andra djurarter i våra skogar.Vilda djur är precis som namnet antyder, vilda. De ska inte leva i fångenskap och både djur och växter skyddas med hjälp av lagstiftningar. Detta för att de ska kunna finnas kvar även i framtiden. Dock förekommer det lagbrott varje år där så väl djur och växter skadas och drabbas. Det är exempelvis inte tillåtet att ta djurägg, ta hand om djurungar som är vilda eller plocka växter som är fridlysta. Om du misstänker att någon gör detta så har du skyldighet att ringa polisen och meddela detta. Du kan givetvis vara anonym om du önskar detta.Det förekommer en hel del så kallade viltolyckor, detta är alltså en olycka där ett djur blir påkört av ett fordon. Du som förare har skyldighet att anmäla denna typ av olycka till polisen om det gäller vissa djur så som älg, rådjur, vildsvin, björn, varg, lo, utter, örn och hjort. Om du inte skulle anmäla viltolyckan så kan detta resultera i böter då det är straffbart. Du har skyldighet att göra en anmälan även fast du inte tror att djuret kom till skada. Därefter är det polisens ansvar att ta kontakt med jägare som har relevant kompetens för att spåra det eventuellt skadade djuret som blivit påkört.