Energilösningar för er med lantbruk

Att driva eget lantbruk är allt svårare med energikrisen som snabbt höjt omkostnader för driften. Därför är det upp till var och en att söka bästa lösningen för ett hållbart företagande både ekonomiskt och miljömässigt. Förnyelsebar energi är under konstant utveckling och energiutvinning från solljus är nu ett kostnadseffektivt alternativ.

Använd befintlig infrastruktur och bli mer självständig

Som lantbrukare är det sannolikt att byggnader med höga tak redan är en del av verksamheten. Därmed är en av förutsättningarna för en bra plats att installera solceller redan på plats. Drift av solceller innebär att egen el produceras för drift av lantbruket men även att överskottet kan säljas till andra konsumenter.

Installerar du en större anläggning innebär det att antalet tillgängliga solceller ökar på gården. Lönsamheten per separat installerad solcellsenhet skalar uppåt vilket talar för att maximera antalet på varje lantbruk. Gör en vinst som egen företagare när minskat beroende av energimarknaden leder till mindre beroende av den nationella prissättningen.

Installationen av systemet innebär en större engångskostnad, med fokus på lönsamhet över flera år. Inledande högre kostnader kompenserar du stegvis desto längre du fortsätter ha solcellerna i drift. Energimarknaden är dessutom fortsatt osäker och inget utesluter fortsatta prishöjningar. Kolla upp hur användandet av solceller kan bidra till en lösning.